Trang Chủ / Chương Trình Đã Thực Hiện

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An

Sáng chủ nhật ngày 12 tháng 4 al HOA TỪ BI tổ chức lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An. Chương trình diễn ra thành công xin cám ơn những mạnh thường quân và quý phật tử đã ủng hộ cho chương trình.

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 32

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 3

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 4

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 5

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 6

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 10

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 12

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 16

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 22

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 23

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 24

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 19

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 26

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 28

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 29

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 1

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 2

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 7

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 8

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 9

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 11

 

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 13

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 14

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 15

 

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 17

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 18

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 20

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 21

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 25

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 27

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 30

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An 31

 

 

Tags:


CHƯƠNG TRÌNH KHÁC:

ĐÀ LẠT TÌNH YÊU TÔI" LẦN 5 - 2017

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi

Phát Quà Hội Người Mù TP Mỹ Tho Tiền Giang 2017

Đại Lễ Phật Đản Chùa Pháp Giới PL.2561 DL 2017

Hình Ảnh chương trình " Ấm Lòng Miền Trung Ơi" lần 1 ngày 28-30/10/2016

Chương trình từ thiện ngày 2-9-2016 tại hội người mù huyện cai lậy

Vu Lan Thắng Hội Tại TỊnh Thất Tam Bảo

Anh Hoa Luong và gia đình đã ủng hộ 3 ngày cơm miễn phí tại Quán Cơm Hoa Từ Bi