Trang Chủ / Chương Trình Đã Thực Hiện

Phát Quà Hội Người Mù TP Mỹ Tho Tiền Giang 2017

CLb Hoa Từ Bi xin chân thành cảm niệm công đức và gởi lời tri ân sâu sắc nhất đến với quý vị ân nhân đã ủng hộ sức người sức của để chương trình thành công tốt đẹp. Xin cầu nguyện hồng ân tam bảo thường gia hộ quý phật tử thân tâm an lạc , vạn sự cát tường. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

 

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 2

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 3

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 4

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 5

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 6

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 7

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 8

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 9

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 10

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 11

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 12

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 13

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 14

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 15

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 16

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 17

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 18

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 19

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 20

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 24

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 25

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 26

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 27

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 28

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 29

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 30

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 31

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 32

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 33

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 34

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 35

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 36

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 37

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 38

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 39

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 40

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 41

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 42

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 43

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 44

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 45

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 46

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 47

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 48

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 49

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 50

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 51

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 52

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 53

Phát Quà Hội Người Mù Thành Phố Mỹ Tho Tiền Giang Hình 54

Tags:


CHƯƠNG TRÌNH KHÁC:

ĐÀ LẠT TÌNH YÊU TÔI" LẦN 5 - 2017

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi

Đại Lễ Phật Đản Chùa Pháp Giới PL.2561 DL 2017

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An

Hình Ảnh chương trình " Ấm Lòng Miền Trung Ơi" lần 1 ngày 28-30/10/2016

Chương trình từ thiện ngày 2-9-2016 tại hội người mù huyện cai lậy

Vu Lan Thắng Hội Tại TỊnh Thất Tam Bảo

Anh Hoa Luong và gia đình đã ủng hộ 3 ngày cơm miễn phí tại Quán Cơm Hoa Từ Bi