Trang Chủ / Chương Trình Đã Thực Hiện

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi

    CLb Hoa Từ Bi xin chân thành cảm niệm công đức và gởi lời tri ân sâu sắc nhất đến với quý vị ân nhân đã ủng hộ sức người sức của để chương trình thành công tốt đẹp. Xin cầu nguyện hồng ân tam bảo thường gia hộ quý phật tử thân tâm an lạc , vạn sự cát tường. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát.

 

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 2

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 3

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 4

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 5

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 6

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 7

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 8

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 9

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 10

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 11

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 12

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 13

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 14

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 15

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 16

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 17

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 18

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 19

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 20

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 21

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 22

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 23

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 24

Nha trang 2017 kỷ niệm một chuyến đi - Hình 25

Tags:


CHƯƠNG TRÌNH KHÁC:

ĐÀ LẠT TÌNH YÊU TÔI" LẦN 5 - 2017

Phát Quà Hội Người Mù TP Mỹ Tho Tiền Giang 2017

Đại Lễ Phật Đản Chùa Pháp Giới PL.2561 DL 2017

Lễ phóng sanh và tham dự lễ mộc dục tại Chùa Long Nghĩa Long An

Hình Ảnh chương trình " Ấm Lòng Miền Trung Ơi" lần 1 ngày 28-30/10/2016

Chương trình từ thiện ngày 2-9-2016 tại hội người mù huyện cai lậy

Vu Lan Thắng Hội Tại TỊnh Thất Tam Bảo

Anh Hoa Luong và gia đình đã ủng hộ 3 ngày cơm miễn phí tại Quán Cơm Hoa Từ Bi